Rada Rodziców wybrana!

O tym jak cenna jest pomoc rodziców w szkole nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy angażują się w sprawy szkoły. Jesteśmy wdzięczni Radzie Rodziców, która współpracowała z nami w zeszłym roku szkolnym 2010/11 w osobie Pani Renaty Kankowskiej – przewodniczącej, Ewy Stenki – zastępcy przewodniczącego, Beaty Jasińskiej – skarbnika i Anety Janc – sekretarza. Wymienione Panie zdobyły pełne zaufanie rodziców także i w tym roku szkolnym 2011/12 i będą pełnić swe funkcje drugą kadencję. Cieszymy się z tego bardzo, choć namawiamy także tatusiów do większego udziału w życiu szkoły! 🙂

Śladami Patrona

9 lipca 2011 r. minie 90. rocznica śmierci ks. dr. Stanisława Sychowskiego, który od 19 czerwca 1999 roku patronuje Szkole Podstawowej w Skrzeszewie. Jest to jedyna w Polsce placówka oświatowa, która nosi imię ks. Sychowskiego. I to właśnie naszym – nauczycieli, uczniów, rodziców i wszystkich związanych ze Skrzeszewem – największym wyzwaniem i zobowiązaniem jest: ocalić od zapomnienia historię oraz żywo kultywować pamięć o jednym z najwybitniejszych kapłanów diecezji chełmińskiej, wielkim krzewicielu polskości, aktywnym działaczu i społeczniku Pomorza Nadwiślańskiego pod zaborem pruskim.

Czytaj dalej Śladami Patrona