Zbiórka Książek do Hospicjum

Prosimy o przynoszenie książek w dobrym stanie do biblioteki szkolnej. Książki zostaną przekazane do hospicjum.