„Bezpieczna +” – spotkanie z policjantem

W naszej szkole kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Zacieśnienie współpracy z OSP w Skrzeszewie, a także innymi instytucjami, zajmującymi się zapewnianiem bezpieczeństwa, w szczególności z policją, spowodowały naturalne przenikanie zasad bezpieczeństwa w codzienne życie uczniów. Dnia 09.12.16 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantem. Było to kolejne działanie Programu „Bezpieczna+”, w którym nasza szkoła uczestniczy od września.


→Cały Opis