Dzieci – dzieciom

W ramach projektu ,,Szkoła z klasą”, uczniowie klasy III przygotowały pokaz doświadczeń fizycznych. Samodzielnie szukały w książkach oraz Internecie ciekawych pokazów, analizowały przebieg, zebrały potrzebne produkty, doświadczały, przeprowadzały próby.

→Cały Opis