Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III (3)

Od października 2012r. w naszej szkole odbywają się ,,Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych” w ramach projektu:
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Żukowo”

→Cały Opis