Konkurs ,,Najładniejsza Szopka Bożonarodzeniowa’’– 2014r.

W grudniu w naszej szkole został ogłoszony konkurs na ,,Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową”.
Celem konkursu było rozwijanie w uczniach zainteresowań religijnych i podtrzymywanie tradycji związanej z Czasem Świąt Bożego Narodzenia.

→Cały Opis