Nadanie szkole sztandaru

Dnia 12 maja 2012r. odbyło się nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. ks. dra Stanisława Sychowskiego.
W uroczystym pochodzie uczestnicy wydarzenia przeszli spod budynku szkoły do kościoła parafialnego pw. NMP Wspomożycielki Wiernych, gdzie podczas Mszy Świętej ksiądz Edward Berezowski (proboszcz parafii Skrzeszewo) dokonał poświęcenia sztandaru.

→Cały opis