Oberwacje lekcji prowadzone przez studentki Wczesnej Edukacji z Logopedią

We wtorek 25 marca do szkoły przyjechała grupa studentek II roku Wczesnej Edukacji z Logopedią z Uniwersytetu Gdańskiego, które w ramach przedmiotu Wczesna Edukacja Polonistyczna obserwowały zajęcia prowadzone przez nauczycieli.

→Cały Opis