Pierwszy dzień wiosny 2015

Z ogromnym zniecierpliwieniem oczekujemy na przyjście wiosny.
W tym roku pierwszy dzień astronomicznej wiosny przypada 20 marca, czyli w piątek. Dokładnie dzień później, czyli 21 marca 2015 roku rozpoczyna się kalendarzowa wiosna.

→Cały Opis