Piramida Żywieniowa

W maju uczniowie klasy I A, w ramach zajęć, rozmawiali na temat dbałości o zdrowie. Podsumowaniem cyklu zajęć było wykonanie przez uczniów warzyw i owoców z papieru. Zostały one wykorzystane do stworzenia Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej.


→Cały Opis