Przedszkole

Dnia 9 czerwca 2015 r. odbyły się zajęcia integracyjne oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. ks. dra Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie z dziećmi z Gdańska z Przedszkola Naukowo-Sportowego. Nawiązaliśmy współpracę z największym innowacyjnym przedszkolem w Europie.

→Cały Opis