Święty Jan Paweł II – Patron Rodziny

Dnia 13 października 2015r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji XV Dnia Papieskiego. Uczniowie klas: IV, V, VI pod opieką Barbary Miszk przedstawili inscenizację muzyczno-słowną pt.: ,,Święty Jan Paweł II-Patronem Rodziny”, część muzyczną przygotował chór szkolny prowadzony przez Justynę Pobłocką.


→Cały Opis