Wyniki Gminnego Konkursu Technicznego pt.: „Pani Wiosna”

Dnia 26 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Skrzeszewie odbyła się Gala Gminnego Konkursu Plastycznego pt. ,,Pani Wiosna’’. Koordynatorem konkursu była Ilona Wenta. Celem konkursu było :
– rozbudzanie wyobraźni dzieci i wrażliwości estetycznej;
– promocja dzieci uzdolnionych artystycznie , prezentowanie ich twórczości;
-propagowanie wiedzy o tematyce wiosennej;
-czerpanie radości dzieci z efektów własnych działań twórczych;
-wspieranie twórczości dziecięcej;
-integracja szkół Gminy Żukowo.
Czytaj dalej Wyniki Gminnego Konkursu Technicznego pt.: „Pani Wiosna”

Informacja o rekrutacji – klasa VIII

Ulotka informacyjna

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych/ oddziałów gimnazjalnych
województwa pomorskiego

We wrześniu 2019 roku w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczną naukę dzieci po trzyletnim gimnazjum i po ośmioklasowej szkole podstawowej.

Państwa dzieci mogą wybrać szkołę spośród następujących typów szkół:

  1. licea ogólnokształcące,

  2. technika,

  3. branżowe szkoły I stopnia.

Czytaj dalej Informacja o rekrutacji – klasa VIII