Kółka zainteresowań

CHór szkolny

Prowadzący: Mateusz Iwanowski

 

 

 

Kółko języka angielskiego

 Prowadzące: Anna Polak, Aleksandra Paczoska

 

 

Kółko sportowe – piłka nożna

Prowadzący: Jan Górski

 

 

Kółko techniczne

Prowadzący:

 

 

 

Kółko plastyczne

Prowadzący: Alina Radomska-Bornowska

 

 

 

Tańce ludowe

Prowadzący: Janetta Belgrau

 

 

 

Kółko komputerowe

Prowadzący: Przemysław Byczkowski

 

 

 

Beata Klawikowska – zabawy matematyczne
Irena Czaja – wyrównywanie szans edukacyjnych
Jolanta Reszka – kółko literackie
Barbara Miszk – wspomaganie edukacyjne
Jolanta Serkowska – terapia logopedyczna
Magdalena Dąbrowska – gimnastyka korekcyjna
Helena Hinz – zajęcia wyrównawcze, gry i zabawy edukacyjne
Katarzyna Ropel – czytanie wrażeniowe
Ilona Wenta – zajęcia techniczne
Mariusz Wesołowski – kółko pierwszej pomocy
Janusz Cirocki – kółko fotograficzne
Paweł Kikolski – kółko szachowe, Sudoku