Kółka zainteresowań

Kółko „Instrumentarium Orffa”

Prowadzący: Justyna Pobłocka

 

 

 

Kółko języka angielskiego

 Prowadzące: Anna Polak, Aleksandra Paczoska

 

 

Kółko sportowe – piłka nożna

Prowadzący: Jan Górski

 

 

Kółko techniczne

Prowadzący: Elżbieta Serkowska

 

 

 

Kółko plastyczne

Prowadzący: Alina Radomska-Bornowska

 

 

 

Tańce ludowe

Prowadzący: Janetta Belgrau

 

 

 

Kółko komputerowe

Prowadzący: Przemysław Byczkowski

 

 

 

Beata Klawikowska – korzystanie z informacji bibliotecznych
Irena Czaja, Jolanta Reszka – wyrównywanie szans edukacyjnych
Barbara Miszk – wspomaganie edukacyjne
Jolanta Serkowska – terapia logopedyczna
Magdalena Dąbrowska – gimnastyka korekcyjna, terapia logopedyczna
Helena Hinz – zajęcia wyrównawcze
Katarzyna Ropel – czytanie wrażeniowe
Ilona Wenta – zajęcia techniczne