Wyniki Gminnego Konkursu Technicznego pt.: „Pani Wiosna”

Dnia 26 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Skrzeszewie odbyła się Gala Gminnego Konkursu Plastycznego pt. ,,Pani Wiosna’’. Koordynatorem konkursu była Ilona Wenta. Celem konkursu było :
– rozbudzanie wyobraźni dzieci i wrażliwości estetycznej;
– promocja dzieci uzdolnionych artystycznie , prezentowanie ich twórczości;
-propagowanie wiedzy o tematyce wiosennej;
-czerpanie radości dzieci z efektów własnych działań twórczych;
-wspieranie twórczości dziecięcej;
-integracja szkół Gminy Żukowo.
Czytaj dalej Wyniki Gminnego Konkursu Technicznego pt.: „Pani Wiosna”

Informacja o rekrutacji – klasa VIII

Ulotka informacyjna

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych/ oddziałów gimnazjalnych
województwa pomorskiego

We wrześniu 2019 roku w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczną naukę dzieci po trzyletnim gimnazjum i po ośmioklasowej szkole podstawowej.

Państwa dzieci mogą wybrać szkołę spośród następujących typów szkół:

  1. licea ogólnokształcące,

  2. technika,

  3. branżowe szkoły I stopnia.

Czytaj dalej Informacja o rekrutacji – klasa VIII

Orszak Trzech Króli w Żukowie – ,,Jasełka w drodze’’

„Odnowi oblicze ziemi’’

W Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2019 roku, uczniowie z całymi rodzinami i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w Orszaku Trzech Króli w Żukowie. Kolorowy, radosny korowód przemarszowa od placu przy gimnazjum do kościoła Miłosierdzia Bożego, by tam złożyć pokłon narodzonemu w stajence Dzieciątku.

Na trasie śpiewaliśmy kolędy, pastorałki, byliśmy uczestnikami scenek teatralnych i miłych niespodzianek. Towarzyszyły nam chińskie smoki, diabelski smok oraz Anioł i Diabeł na szczudłach. Bardzo dziękujemy Uczniom naszej szkoły za udział w Orszaku , dziękujemy również Rodzicom i Nauczycielom .

Opracowała: Barbara Miszk

Szkoły w Gminie Żukowo dzielą się doświadczeniem

Szkoły podstawowe w Borkowie, Niestępowie i Skrzeszewie przygotowały projekt integracyjno-edukacyjny dla klas ósmych. Inicjatorem przedsięwzięcia jest pani Ewa Płotka, dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. dr Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie. Wraz ze Stefanem Kryścińskim dyrektorem z Niestępowa i Józefem Belgrau dyrektorem z Borkowa oraz społecznościami trzech szkół rozpoczęła wdrażanie projektu Wyjazdy edukacyjne aktywizujące młodzież przygotowującą się do egzaminu ósmoklasisty. W ramach tej inicjatywy nauczyciele i uczniowie przygotowują wspólne warsztaty przedmiotowe, które co miesiąc odbywają się kolejno w każdej ze szkół.

Czytaj dalej Szkoły w Gminie Żukowo dzielą się doświadczeniem