Śladami Patrona

9 lipca 2011 r. minie 90. rocznica śmierci ks. dr. Stanisława Sychowskiego, który od 19 czerwca 1999 roku patronuje Szkole Podstawowej w Skrzeszewie. Jest to jedyna w Polsce placówka oświatowa, która nosi imię ks. Sychowskiego. I to właśnie naszym – nauczycieli, uczniów, rodziców i wszystkich związanych ze Skrzeszewem – największym wyzwaniem i zobowiązaniem jest: ocalić od zapomnienia historię oraz żywo kultywować pamięć o jednym z najwybitniejszych kapłanów diecezji chełmińskiej, wielkim krzewicielu polskości, aktywnym działaczu i społeczniku Pomorza Nadwiślańskiego pod zaborem pruskim.

Czytaj dalej Śladami Patrona