Rodzice

Szkolna Rada Rodziców

 Karolina Walkusz

przewodnicząca

Anna Mądra-Chmurzyńska

zastępca przewodniczącej

Iwona Formela

skarbnik

Iwona Litwic

sekretarz

„Trójki klasowe – rok szkolny 2017/2018”

oddział przedszkolny „0”

Beata Hamot
Natalia Karczewska
Justyna Pozanska

klasa I

Anna Zarzycka
Beata Borkowska
Bogumiła Herbasz

klasa II

Dorota Krenke
Justyna Pozanska
Monika Śpiewak

klasa IIIa

Karolina Walkusz
Karolina Jedut
Renata Serkowska

klasa IIIb

Ewelina Jaster
Edyta Muńska
Sylwia Wilk

klasa IVa

Emilia Dąbrowska
Katarzyna Rosołowska
Justyna Smentoch

klasa IVb

Anna Holc
Marzena Kwidzińska
Emilia Rzóska

klasa V

Iwona Markuszewska
Joanna Michniak
Ewa Petka

klasa VI

Katarzyna Czaja
Anna Chmurzyńska-Mądra
Iwona Litwic

klasa VII

Celina Mierska
Justyna Formela
Iwona Formela