Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca – Marta Mądra

Zastępca – Patrycja Plichta

Sekretarz – Kornelia Matuszak

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Irena Czaja