Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca – Karina Rosołowska

Lider do spraw uczniów – Ewelina Reglińska

Lider do spraw kultury – Patrycja Plichta

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Irena Czaja