Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca SU: Sandra Dąbrowska

Z-ca Przewodniczącej SU: Jagoda Mielczarek

Sekretarz: Maria Antolak

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Janusz Cirocki