Szkoła

 

Uczniowie naszej szkoły korzystają z wielu zajęć dodatkowych. Działające tu kółka zainteresowań z pewnością pokazują dzieciom jak ciekawie można spędzać czas. Staramy się, by nasi uczniowie od najmłodszych lat chcieli wykorzystywać go w sposób twórczy.

Wiele z zajęć proponowanych przez szkołę ma na celu pogłębianie pasji uczniów, doskonalenie ich umiejętności, ale przede wszystkim pobudzanie ich aktywności.

W naszej szkole opieką objęte są także dzieci o specjalnych potrzebach, które uczestniczą m.in. w zajęciach rewalidacyjnych, logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej. Część naszych uczniów uczestniczy w zajęciach terapii pedagogicznej oraz świetlicy socjoterapeutycznej.

Przy szkole działa również Uczniowski Klub Sportowy.