„Bezpieczna +” – spotkanie z policjantem

W naszej szkole kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Zacieśnienie współpracy z OSP w Skrzeszewie, a także innymi instytucjami, zajmującymi się zapewnianiem bezpieczeństwa, w szczególności z policją, spowodowały naturalne przenikanie zasad bezpieczeństwa w codzienne życie uczniów. Dnia 09.12.16 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantem. Było to kolejne działanie Programu „Bezpieczna+”, w którym nasza szkoła uczestniczy od września.

Tematyka spotkania dotyczyła bezpieczeństwa:
– w Internecie;
– w kontaktach z obcymi;
– podczas korzystania z telefonu komórkowego;
– odpowiedzialności karnej za popełnione czyny osób nieletnich;
– przypomnienie numerów alarmowych oraz praw i obowiązków ucznia.

Podczas spotkania funkcjonariusz wyjaśnił jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie. Omówił również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz przedstawił rodzaje placówek resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, jak również zamkniętym.

Policjant przypomniał też uczniom o zakazie biegania po korytarzach, słuchaniu poleceń nauczycieli, o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletnich, również podlegają postępowaniu przed sądem.

Te oraz wiele innych zasad zostały przypomniane dzieciom. Podczas spotkania uczniowie mieli też okazję do czynnego udziału w zajęciach poprzez możliwości zadawania pytań panu policjantowi, na które prowadzący udzielał rzetelnych odpowiedzi. 

Dzięki tego typu zajęciom uczniowie mogli zdobyć ważne informacje, wiadomości z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w inny, odmienny od codziennego sposób.

Opracowała: Edyta Klasa

→Galeria