Akcja ,,Gorączka Złota – Zbieracze Złota”

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji pod hasłem ,,Gorączka Złota” , polegającej na zbiórce ,,złotych” monet o nominałach 1, 2, 5 gr. Organizatorem konkursu był Zarząd Rejonowy PCK w Kartuzach.


Celem konkursu było:
– pozyskanie funduszy na dofinansowanie kolonii socjalnych dla najbiedniejszych dzieci;
– uaktywnienie środowisk dziecięco – młodzieżowych oraz rodziców i uwrażliwienie ich na krzywdę drugiego człowieka
Akcja ,,Gorączka Złota” trwała w kwietniu i maju 2017r.
Zebrano 25 309 sztuk złotych monet.
1 groszowych: 12 779
2 groszowych: 6 244
5 groszowych: 6 286
Na jednego ucznia przypadło 152 sztuk ,,złotych” monet.
Zebrane monety przekazano do Zarządu Rejonowego PCK w Kartuzach.
W zbieraniu monet w naszej szkole zwyciężyła:

Klasa 1 zebrała 5 696 sztuk złotych monet,
drugie miejsce zajęła klasa IV A zebrała 3 837 sztuk złotych monet,
trzecie miejsce zajęły: klasa III B zebrała 3 302 sztuk złotych monet,
klasa IV B zebrała 3 301 sztuk złotych monet,

czwarte miejsce zajęła klasa VII zebrała 3 235 sztuk złotych monet,
piąte miejsce zajęła klasa VI zebrała 1 168 sztuk złotych monet,
szóste miejsce zajęła klasa III A zebrała 719 sztuk złotych monet,
siódme miejsce zajęła klasa 0 zebrała 484 sztuk złotych monet,
ósme miejsce zajęła klasa II zebrała 347 sztuk złotych monet, dziewiąte miejsce zajęła klasa V zebrała 75 monet.

Monety wspólne 3145.

Dziękujemy Mamie Kasi Rolbieckiej za wielką pomoc w liczeniu Złotych Monet.

BRAWA DLA ZWYCIĘZCÓW!

Opracowała: Barbara Miszk