Dzień Edukacji Narodowej

Niedawno obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej. Dzień ten uświetniły występy z klasy I. Dzieci przedstawiły taniec pt.” Czekolada” oraz wiersz dla nauczycieli ( przyg. A. Ropel). Uczennica klasy IVa, Wiktoria Domaros recytowała wiersz w języku kaszubskim (przyg. przez H. Hinz) , również uczennica tej samej klasy, Vivian Walkusz przedstawiła samodzielnie napisany wiersz z okazji Święta Edukacji Narodowej. Klasa Va złożyła zyczenia nauczycielom i przeprowadziła quiz z pedagogami (przyg.K. Ropel).

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego przekazała życzenia od całej społeczności szkolnej dla nauczycieli a także głos zabrała składając również życzenia Przewodnicząca Rady Rodziców, p. Karolina Walkusz.

Dyrektor Szkoły p.Ewa Płotka podziękowała pracownikom szkoły w dniu ich święta i wręczyła nagrody Dyrektora Szkoły a także Burmistrza Gminy Żukowo.
Opracowała: Katarzyna Ropel