„ERASMUS+” – podsumowanie projektów (rok I)

EUROPEJSKI ROK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 2018
Realizacja projektu „ERASMUS+”
EUROPEAN YEAR OF CULTURAL HERITAGE 2018
(EUROPEJSKI ROK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 2018)

W roku szkolnym 2018/2019 odbyły się dwa wyjazdy
Włochy – grudzień 2018 – zespół pięciu nauczycieli
Turcja – marzec 2019 – zespół pięciu nauczycieli

Na cześć Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 aktywnie uczestniczyliśmy w rozwijaniu dumy z bycia obywatelem Europy, a także promowaliśmy europejskie dziedzictwo kulturowego wśród małych uczniów w wieku 7-11 lat.
W naszym projekcie zaangażowanych jest 5 szkół europejskich. Partnerzy rozwijają: umiejętności literackie uczniów, wzmacniają relacje społeczne, rozwijają kompetencje cyfrowe oraz znajomość języków obcych, zapoznają się z różnorodnością kulturową i uczą się krytycznego lub aktywnego myślenia.

Podczas naszego projektu, opartego na stylach uczenia się, w pełni wykorzystujemy preferencje wizualne, słuchowe, czytelnicze.
Mamy wielkie oczekiwania, że projekt sprawi, iż nasza szkoła będzie szeroko widoczna na poziomie lokalnym i na poziomie międzynarodowym a jest to ogromna zaleta w perspektywie długoterminowej.

Praca nad projektem w naszej szkole polega na zapoznaniu uczniów z legendami, bajkami lub mitami związanymi z naszym regionem. Uczniowie mają za zadanie stworzyć mini komiks na podstawie usłyszanej historii, potem duże rysunki z podpisami w języku polskim oraz angielskim, a następnie stworzenie z nich cyfrowej książki w programie StoryJumper.
Do tej pory w ramach projektu powstały dwa wspólne e-booki z dziesięcioma historiami z pięciu krajów partnerskich. W drugim e-book’u postanowiliśmy także wykorzystać język kaszubski.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi cyfrowymi książkami:

https://www.storyjumper.com/book/index/64072785/5c53496059834?fbclid=IwAR3nxEFhFvqRqhmV-jbJpvENBk5texurn7vn-GVmu56ERQc8Q5Npl2sZ8S8

https://www.storyjumper.com/book/index/66115755/5cdb24872e972?fbclid=IwAR0QoAoRdbaJBPdVnGtIb6kvN2ygHwGBPkxvcza97KK31x8ySruZjnSlTGE#

Podsumowanie realizacji PROJEKTU „ERASMUS+” DEALING WITH STEOREOTYPES IN EDUCATION (RADZENIE SOBIE Z STEREOTYPAMI W EDUKACJI)

W roku szkolnym 2018/2019 odbyły się trzy wyjazdy:

Turcja – styczeń 2019 – Nauczyciele
Włochy – luty 2019 – wymiana uczniów
Bułgaria – maj 2019 – wymiana uczniów

Okres realizacji od 01.09.2018r. do 31.08.2020r.
Kraje uczestniczące w realizacji projektu: Niemcy, Włochy, Polska, Bułgaria, Turcja

Nasz projekt „Radzenie sobie ze STEREOTYPAMI W EDUKACJI” koncentruje się na bardzo złożonym i gorącym temacie – równości i prawach człowieka – w kontekście stale rosnących przepływów migracyjnych. Jesteśmy głęboko przekonani, że wszyscy ludzie zasługują na szacunek, bez względu na ich kolor skóry, wierzenia i praktyki religijne, ascendencję czy idee.
W tym ponadnarodowym partnerstwie wszystkie nasze działania będą zgodne z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która podkreśla „niepodzielne, uniwersalne wartości ludzkiej godności, wolności, równości i solidarności” i zabrania dyskryminacji „opartej na jakiejkolwiek podstawie.

Dzięki projektowi uczniowie: pogłębili wiedzę na temat stereotypów i dyskryminacji, nastąpił wzrost świadomości społecznej, tolerancji, empatii, wzrosła świadomość międzykulturowej, komunikacja i dialog. Rozwinięte zostały umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, manipulowanie danymi, umiejętność krytycznego myślenia. Wzrosła również umiejętności pracy zespołowej oraz pragnienie aktywnego uczestnictwa w szkolnych i lokalnych kampaniach przeciwko dyskryminacji.
Nauczyciele wzmocnili międzynarodową współpracę z innymi pedagogami w celu opracowania nowych strategii i metod w celu radzenia sobie ze stereotypami i dyskryminacją.
miała długofalowe skutki.

W ramach harmonogramu projektu będziemy chcieli osiągnąć pewne istotne rezultaty:
– materiały informacyjne opracowane w celu wymiany;
– plakaty na temat „Radzenia sobie ze STEREOTYPAMAMI w EDUKACJI”, „Zjednoczeni jako jedni w ramach europejskiej przestrzeni powietrznej”;
– zdjęcia uczniów do konkursu o różnicach kulturowych „Nie jestem Tobą, ale możemy być razem”;
– twórcze wiersze i proza uczniów na temat różnorodności europejskiej;
– odgrywanie ról zapisanych na wideo;
– gromadzenie interaktywnych gier i działań mających na celu podniesienie świadomości na temat niebezpieczeństw i nieuczciwości stereotypów i dyskryminujących zachowań.