Główny księgowy – wyniki naboru

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej im.ks.dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im.ks.dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie informuje, że w wyniku otwartego naboru na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej im.ks.dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie, Skrzeszewo 3, 83-331 Przyjaźń do zatrudnienia na stanowisko głównego księgowego Szkoły Podstawowej im.ks.dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie wybrana została Pani Beata Jączek  zam. Łapino, ul. Zagłoby 7/2.

Uzasadnienie wyboru:

  • Nadesłano 1 ofertę pracy.
  • Oferta wybranej kandydatki spełniła wszystkie wymagania formalne.
  • Kandydatka legitymuje się wykształceniem wyższym o profilu ekonomiczno- finansowym. Posiada odpowiednią wiedzę z zakresu ogłoszonego w naborze, jak również posiada wymagany staż pracy oraz uprawnienia wymagane prawem, co potwierdzają załączone dokumenty do oferty pracy.

Skrzeszewo 13.06.2011r.

Dyrektor Szkoły

Ewa Płotka