I Powiatowy Konkurs Literacki „Czy znasz baśnie i legendy kaszubskie?”

W sobotę 25 listopada 2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I Powiatowym Konkursie Literackim „Czy znasz baśnie i legendy kaszubskie?” którego organizatorem byli: Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie oraz Oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Żukowie.

Uczniowie reprezentujący naszą szkołę podczas konkursu wzięli udział w trzech kategoriach wiekowych i zajęli następujące miejsca:

W kategorii klas 0 – I
I miejsce – Amelia Wilich,
III miejsce – Wiktoria Formela
W kategorii klas II – III
II miejsce – Rafał Serkowski
Wyróżnienie – Krzysztof Jaster
W kategorii klas IV – V
I miejsce – Maciej Kankowski
Wyróżnienie – Dorian Piastowski

Dyplomy za udział otrzymali:
Tomasz Magulski
Andżelika Smentoch

Dzięki zaangażowaniu uczniów w przygotowanie się do konkursu nasza szkoła zajęła II miejsce w punktacji ogólnej szkół z terenu Gminy Żukowo.
Uczniów do konkursu przygotowała nauczycielka języka kaszubskiego : Helena Hinz .

Opracowała: Helena Hinz