III Powiatowy Konkurs o zasłużonych ludziach gminy Żukowo- Wiedza o Karolu Józefie Kreffcie i siostrach Jadwidze i Zofii Ptach

W sobotę 27 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie odbył się III Powiatowy Konkurs O ZASŁUŻONYCH LUDZIACH GMINY ŻUKOWO – Wiedza o Karolu Józefie Kreffcie i siostrach Jadwidze i Zofii Ptach – zorganizowany przez Oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Żukowie i Szkołę Podstawową im.ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie.

>Celem konkursu było:
• poszerzenie wiadomości na temat zasłużonych ludzi w gminie Żukowo, a szczególnie o Karolu Józefie Kreffcie i siostrach Jadwidze i Zofii Ptach;
• rozwijanie zainteresowania kaszubskim dorobkiem Karola Józefa Kreffty oraz haftem szkoły żukowskiej;
• przypomnienie zasług Karola Józefa Kreffty i sióstr Z. i J. Ptach dla Kaszubów.

Naszą szkołę w konkursie reprezentowali uczniowie klasy IV a, IV b, Vb i VII :
Kategoria A :
Radosław Czaja – I miejsce
Oliwia Kilczewska – II miejsce
Natalia Nowakowska – II miejsce
Kategoria B :
Dorian Piastowski – I miejsce
Maciej Kankowski – III miejsce
Paweł Kwidzinski – wyróżnienie
Kategoria C:
Martyna Hirsz – wyróżnienie
Natalia Wansel – udział

Uczniów do konkursu przygotowała nauczycielka języka kaszubskiego Helena Hinz.