IMPREZA EDUKACYJNA PT. „KAMIENIE NA SZANIEC”

11 stycznia 2018 roku uczniowie klasy V, VI i VII wyjechali do Multikina w Gdańsku Wrzeszczu na spektakl teatralny pt. „Kamienie na szaniec”. Imprezę edukacyjną przygotował Teatr Współczesny z Krakowa. Tytuł nawiązuje do fragmentu wiersza Juliusza Słowackiego „Testament mój”.

Opowieść Aleksandra Kamińskiego przedstawia losy grupy harcerzy warszawskich z Szarych Szeregów: Zośka – T. Zawadzki, Alek – A. Dawidowski, Rudy – J. Bytnar złączonych przyjaźnią i wspólnym udziałem w różnych formach akcji konspiracyjnej przeciwko okupantowi niemieckiemu w okresie 1939 – 1943.
Grę aktorów przeplatano fragmentami filmów archiwalnych z okresu II wojny światowej. Wykorzystano efekty specjalne.
Spektakl opowiadający o młodych ludziach, „którzy w życie wcielić potrafili dwa wspaniałe ideały: Braterstwo i Służbę”, pozwoli z pewnością lepiej zrozumieć historię okrutnej wojny. Należy dodać, że przykłady postaw bohaterów „Kamieni na szaniec” są wzorcami osobowymi, omawianymi od lat na lekcjach języka polskiego.

Opracowała: Jolanta Reszka