IV Powiatowy Konkurs o Zasłużonych ludziach gminy Żukowo – Wiedza o Karolu Józefie Kreffcie i siostrach Jadwidze i Zofii Ptach

Dnia 26 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego
odbył się IV Powiatowy Konkurs o Zasłużonych ludziach gminy Żukowo – Wiedza o
Karolu Józefie Kreffcie i siostrach Jadwidze i Zofii Ptach. Naszą szkołę reprezentowało
dziewięcioro uczniów w trzech kategoriach wiekowych i wszyscy stanęli na podium:

Kategoria klas III-IV
Amelia Willich – I miejsce
Wiktoria Szydełko – I miejsce
Amelia Kreft – wyróżnienie
Kategoria klas V-VI
Radosław Czaja – I miejsce
Dorian Piastowski – III miejsce
Maciej Kankowski – wyróżnienie
Kategoria klas VII – VIII
Jakub Michniak – I miejsce
Damian Nowakowski – I miejsce
Oliwia Elgert – III miejsce
Uczniów do konkursu przygotowała Helena Hinz.

Opracowała: Helena Hinz