Konkurs na ,,Najładniejszy Różaniec”

W miesiącu październiku odbył się w naszej szkole konkurs na ,,Najładniejszy Różaniec”.

Celem konkursu było:
-zachęcenie dzieci do odmawiania modlitwy różańcowej,
-zapoznanie dzieci z modlitwą różańcową i uczenie należytego rozważania tajemnic różańca.
Do konkursu dzieci przedstawiły prace indywidualne i zbiorowe.
Wykonano 30 prac.

Wyróżniono prace następujących uczniów:

Klasa ,,0’’
Tobiasza Kobiela, Sebastiana Plichta, Mateusza Kobiela, Krzysztofa Kowacic, Igora Zarach

Klasa I
Maciej Mądrego , Adama Kowacic

Klasa II
Ignacego Serkowskiego

Klasa IV
Przemysława Pozańskiego

Z wykonanych prac urządzono wystawę w szkole i kościele.

Opracowała: Barbara Miszk