Konkurs ortograficzny

Szkoła Podstawowa im ks. dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie już po raz siódmy była organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego, który odbył się

25 marca 2011 roku.  Jego celem było wyłonienie najlepszych pod względem poprawności ortograficznej uczniów, posiadających umiejętności zagadnień ortograficznych na poziomie swojej klasy.

Testy ortograficzne rozwiązywali uczniowie z klas IV – VI ze Szkół Podstawowych z: Przyjaźni (opiekun: Dorota Rudnik), Niestępowa (opiekun: Edyta Lidzbarska), Leźna (opiekun: Dorota Kostrzewska), Borkowa (opiekun: Wioleta Lidzbarska), Skrzeszewa (opiekunowie: Jolanta Reszka i Maja Kuźniar – Bąbelek) i Szkoły Parafialnej z Żukowa (opiekun: Ewa Rac – Ruszczyńska).

W konkursie wzięło udział 23 uczestników, z których każdy mógł zdobyć maksymalnie 100 punktów!

Zwyciężczynią I miejsca okazała się Martyna Dagiel uczennica klasy IV ze SP w Borkowie, która zdobyła 91 punktów! Tylko 1 punkt mniej uzyskała uczennica kl. V Martyna Skweres ze Szkoły Parafialnej z Żukowa i zajęła II miejsce. Tak samo było w przypadku III miejsca, które zdobyła Aneta Czerwionka, uczennica klasy VI ze SP w Przyjaźni oraz IV miejsca, gdzie nagrodę odebrała Patrycja Kołodzińska  uczennica klasy VI ze SP w Skrzeszewie.

Przyznano 4 wyróżnienia: Klaudii Elas ucz. kl. V ze SP w Borkowie (V miejsce), Magdalenie Zielińskiej ucz. kl. IV ze SP w Skrzeszewie,  Marcie Rychert ucz. kl. VI ze SP w Leźnie i Tadeuszowi Cirockiemu ucz. kl. VI ze SP w Borkowie, którzy zdobyli tę samą liczbę punktów.

Wyróżnieni uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.

Poziom konkursu był wysoki, a jego uczestnicy bardzo dobrze przygotowani, dlatego rozwiązanie zadań ortograficznych nie sprawiło im większych trudności. Świadczy też o tym niewielka różnica punktowa w testach.

Szkołę w Skrzeszewie reprezentowali ponadto uczniowie: Marianna Pawelczik kl. V, Agata Kołodzińska kl. V, Sebastian Szymański kl. IV i Dawid Miszk kl. VI.

Konkurs zorganizowała i przeprowadziła nauczycielka języka polskiego Jolanta Reszka.

 

Tekst: Jolanta Reszka