Nadanie szkole sztandaru

Dnia 12 maja 2012r. odbyło się nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. ks. dra Stanisława Sychowskiego.
W uroczystym pochodzie uczestnicy wydarzenia przeszli spod budynku szkoły do kościoła parafialnego pw. NMP Wspomożycielki Wiernych, gdzie podczas Mszy Świętej ksiądz Edward Berezowski (proboszcz parafii Skrzeszewo) dokonał poświęcenia sztandaru.


Został ufundowany przez Radę Sołecką Skrzeszewa. Sztandar wykonała p. Inga Mach
z Mądrzechowa. Następnie społeczność szkolna i zaproszeni goście przeszli
do budynku szkoły. Dyrektor szkoły p. Ewa Płotka oficjalnie przywitała uczestników uroczystości i przystąpiono do przybicia symbolicznych gwoździ do drzewca sztandaru. Sołtys Elżbieta Klinkosz przekazała sztandar szkoły burmistrzowi gminy Żukowo
p. Jerzemu Żurawiczowi, a ten z kolei przekazał go dyrektor szkoły pani Ewie Płotce. Uczniowie, reprezentanci szkoły, poczet sztandarowy z dumą przyjęli sztandar. Chorążym został Przemysław Elgert, a towarzyszą mu Alicja Bork i Karolina Damps. Reprezentanci klas oraz cała społeczność szkolna złożyli uroczyste ślubowanie
na sztandar. Podczas tego ważnego wydarzenia głos zabrał kierownik
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie
minister Jan Stanisław Ciechanowski. Przedstawił on postać patrona szkoły.
Następnie odznaczył medalami „Pro Patria” Burmistrza Gminy Żukowo i dyrektora szkoły p. Ewę Płotkę. Pan Minister został z kolei uhonorowany Medalem 800-lecia Żukowa.
W uroczystości wzięli także udział płk. dyp. Zbigniew Krzywosz – dyrektor
Departamentu Wojskowego w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, poseł Stanisław Lamczyk. Pomorskiego Wojewodę reprezentowała – Pomorski Kurator Oświaty – Elżbieta Wasilenko,
władze gminne reprezentował Burmistrz Gminy Żukowo – Jerzy Żurawicz, Przewodniczący Rady Miejskiej – Adam Okrój i liczni zaproszeni goście,
a także członkowie rodziny Sychowskich i emerytowani nauczyciele.
Wydarzenie zakończono częścią artystyczną, przygotowaną przez uczniów
oraz poczęstunkiem.

Opracowała: Katarzyna Ropel

→Zdjęcia