Nowi Uczniowie

Dnia 06.10.2010r. w bardzo uroczystej atmosferze odbyło się pasowanie na ucznia.

Uroczystość poprzedzona była kilkutygodniowymi przygotowaniami podczas, których uczniowie:

  • kształtowali postawę właściwego zachowania się podczas zajęć, przerw, wycieczek i uroczystości szkolnych,
  • poznali szkołę i jej pracowników,
  • nauczyli się wierszy, piosenek na temat ojczyzny, szkoły, bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania.

Pierwszaki odświętnie ubrane zaprezentowały licznie zebranym gościom swój program artystyczny, w którym wykazały się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Złożyły uroczyste ślubowanie. Pani Dyrektor Szkoły mgr Ewa  Płotka ogromnym długopisem dokonała – aktu pasowania na ucznia. Każdy uczeń otrzymał na pamiątkę ,,Dyplom pasowania na ucznia”.

Następnie uczniowie z rodzicami i wychowawczynią mgr Heleną Hinz pojechali do kina Helios na film pt. „Żółwik Sammy”.

Tekst: Helena Hinz