Odkrywanie nie tylko przez czytanie

Rozpoczęliśmy kolejny rok współpracy ze Stowarzyszeniem Twórczym i Edukacyjnym „Wyspa”. Praca innowacyjnymi metodami pedagogicznymi realizowana przez państwa Danutę i Mariana Chwastniewskich prowadzona jest w dwóch grupach równocześnie: w grupie problemowej  poruszającej się po różnych sferach życia człowieka i zjawiskach natury nastawionej na twórcze odkrywanie świata oraz w grupie dzieci, które pragną posiąść umiejętność płynnego czytania (w oparciu o podręcznik „101 kroków w nauce czytania i pisania”). Praca w grupach będzie realizowana do końca grudnia 2010 r.

Tekst: Monika Łajming