Pani Dyrektor na Medal!

Naszej Pani Dyrektor – Ewie Płotce – ogromnie gratulujemy przyznania Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenie nadawane jest przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Cieszymy się, że minister Katarzyna Hall doceniła pracę, zaangażowanie i entuzjazm w pracy na rzecz szkoły i jej wychowanków, które każdego dnia towarzyszą Dyrektorce naszej Szkoły!