Pasowanie na ucznia

Dnia 30.11.2018r. odbyło się Pasowanie na ucznia.

Dzieci odświętnie ubrane w granatowych biretach rozpoczęły uroczystość polskim, narodowym tańcem- polonezem. Następnie zdały egzamin, który przeprowadziły starsze koleżanki i złożyły przysięgę na sztandar Szkoły.

Dyrektor Szkoły Ewa Płotka dokonała symbolicznego pasowania ogromnym ołówkiem.

Dzieci otrzymały medale wykonane przez kolegów i koleżanki z klasy II, a także dyplomy i rożki wypełnione niespodziankami przygotowanymi przez rodziców oraz na poczęstunek w klasie. Z tej okazji, czyli Pasowania na ucznia, koleżanka z kl.IVa Vivian Walkusz napisała wiersz, który wyrecytowała dla pierwszoklasistów.

Do Pasowania dzieci przygotowali: Aleksandra Ropel, Mateusz Iwanowski i Katarzyna Ropel. Udział również wzięły uczennice: Sandra Dąbrowska, Andżelika Smentoch, Oliwia Elgert i Kornelia Matuszak.

Opracowała: Katarzyna Ropel