Pelplin w grudniu

W słoneczny, ale mroźny poranek 1 grudnia 2010 roku wyjechaliśmy ze szkoły na wycieczkę do Pelplina.

Najliczniejszą grupą byli uczniowie klasy piątej z wychowawcą panią Adrianą Moenert. Dołączyły do nich dzieci z klas: IIIa, IIIb i VI. Towarzyszyły im panie: Monika Bąkowska Łajming (kierownik wycieczki) i Jolanta Reszka (opiekun).

Celem wyjazdu było zwiedzanie zabytków Pelplina oraz wizyta w drukarni “Bernardinum”.

Po dotarciu na miejsce udaliśmy się do informacji turystycznej, a później zrobiliśmy zakupy w sklepie z pamiątkami.

Następnie przeszliśmy do Bazyliki Katedralnej, po której oprowadzał nas kleryk z Wyższego Seminarium Duchownego. Z żywym zainteresowaniem słuchaliśmy historii i dziejów powstania Katedry. W 1278 roku cystersi z Meklemburgii założyli tutaj swoje opactwo. (W 1823 roku nastąpiła kasata opactwa). Od 1824 roku powstała tu siedziba biskupstwa diecezji chełmińskiej, a w 1835 roku  w dawnym klasztorze otwarto seminarium biskupie, tzw. Collegium Marianum, z polskim językiem wykładowym. Ciekawostką jest fakt, że późnorenesansowy ołtarz główny jest najwyższym w Polsce (wysokość 25m), a jednym             z największych w Europie. Podziwialiśmy gotyckie i renesansowe stalle, polichromię z XVII wieku, obrazy B. Strobla, A Stecha, H. Hana, klasztor z wirydarzem, krużgankami i gotyckimi freskami, gotyckie kaplice. Kleryk wskazywał nam figury świętych, (wyjaśniał znaczenie ich atrybutów) oraz postaci historycznych, m.in. Króla Polski Jana III Sobieskiego. Zachwyciły nas organy z 18 tysiącami piszczałek, złocone ambony.

Podziękowaliśmy naszemu przewodnikowi i z bardzo zimnej katedry, przeszliśmy pieszo do Muzeum Diecezjalnego, w którym znajduje się m.in. jedyny w Polsce egzemplarz średniowiecznej Biblii wydrukowanej przez Gutenberga. Przewodnik muzeum próbował zwrócić naszą uwagę głównie na rzeźby madonn i Piety, które liczyły sobie około 700 lat. Przedstawił nam w wersji malowanej fragmenty obrazów z Pisma Świętego, które miały na celu zapoznanie wiernych (nieumiejących czytać i pisać) z Biblią.

Z cichego i ciepłego muzeum zeszliśmy schodami w dół do bardzo głośnego pomieszczenia, w którym znajduje się drukarnia wydawnictwa diecezjalnego i seminaryjnego „Bernardinum”. Miły pan oprowadzając nas po drukarni pokazał nam japońskie maszyny i zapoznał z nowoczesnymi technikami drukarskimi.

W podziękowaniu uczniowie obdarowali kierownika drukarni prezentem – własnoręcznie wykonanym tkanym obrazkiem.

Przed powrotem do szkoły, posililiśmy się w miejscowej pizzerii, by następnie autokarem wrócić do Skrzeszewa.

Mimo mrozu, wszyscy cieszyliśmy się z udanej wycieczki. Pełni wrażeń, zadowoleni, szczęśliwie wróciliśmy do szkoły.

 

Tekst: Jolanta Reszka