Program Erasmus+


EUROPEJSKI ROK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 2018

Nasza szkoła bierze udział w programie Erasmus+, którego tytułem jest: Europejski rok dziedzictwa kulturowego. W programie tym bierze udział pięć europejskich szkół; z Polski, Włoch, Rumunii, Turcji i Hiszpanii.

Programem objęci są uczniowie w wieku 7-11 lat.

Główne cele projektu:
• poprawa umiejętności kluczowych i cyfrowych uczniów
• rozwijanie świadomości o podobieństwach i różnicach w pięciu kulturach i tradycjach europejskich
• poprawa wyrażania swoich myśli i emocji przez uczniów

Projekt rozpoczął się we wrześniu tego roku i trwać będzie dwa lata.

W październiku uczniowie naszej szkoły brali udział w przygotowaniu i opracowaniu prezentacji naszej szkoły, które przedstawione zostały na stronie www.etwinning.com oraz na pierwszym spotkaniu szkół partnerskich. W listopadzie w naszej szkole odbył się także konkurs na logo projektu, spośród prac zostało wybrane jedno logo i również przedstawione zostało na spotkaniu szkół partnerskich, gdzie odbyło się głosowanie. Zwyciężyło logo przygotowane przez uczniów szkoły hiszpańskiej.

W pierwszym spotkaniu szkół partnerskich, odbywającym się we Włoszech brali udział nauczyciele z naszej szkoły. Spotkanie odbyło się w dniach 3-7 grudnia 2018r. w szkole w Carini.

Podczas spotkania miałyśmy okazję obejrzeć występy uczniów, którzy wykazali się niezwykłymi umiejętnościami aktorskimi, językowymi oraz muzycznymi. Następnie oprowadzono nas po obu budynkach szkolnych. Instytut Laura Lanza znajduje się w jednej z najnowszych dzielnic Carini. Do szkoły uczęszcza około 900 uczniów i pracuje w niej 100 nauczycieli.

Szkoła ta opiera swój projekt na pozaformalnej i innowacyjnej edukacji, eksperymentowaniu z różnymi modelami nauczania oraz uczenia poprzez doświadczanie, w laboratoriach i pracowniach. Uczniowie uprawiają sporty na świeżym powietrzu, ogrodnictwo, przyrodnicze działania ochronne, mają zajęcia w plenerowych laboratoriach naukowych, rezerwatach przyrody, warsztatach artystycznych oraz historycznych. Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt multimedialny, m.in. drukarkę 3D.

Podczas spotkania zapoznano nas z kulturą i historią regionu, w którym znajduje się szkoła. Zostałyśmy przywitane przez burmistrza w zamku w Carini, gdzie również mogłyśmy obejrzeć wystawę tradycyjnych sycylijskich marionetek. Ogromne wrażenie zrobił na nas także Pałac Normanów, tzw. Pałac Królewski w Palermo.

W czasie spotkań w szkolnej sali komputerowej cały zespół pracował nad rozdzieleniem zadań projektu poszczególnym szkołom, a także odbywały się szkolenia dotyczące korzystania z narzędzi cyfrowych, takich jak znany już w naszej szkole scratch (interpretowany wizualny język programowania) oraz storyjumper (serwis internetowy do tworzenia cyfrowych fotoksiążek).

Praca nad projektem w naszej szkole będzie polegała na zapoznaniu uczniów z legendami, bajkami lub mitami związanymi z naszym regionem. Następnie uczniowie będą mieli za zadanie stworzyć mini komiks na podstawie usłyszanej historii, potem dużych rysunków z podpisami w języku polskim oraz angielskim, a następnie stworzenie z nich cyfrowej książki. Kolejnymi zadaniami, będzie stworzenie występu na podstawie poznanej historii oraz pokazu marionetek, lub pacynek stworzonych przez uczniów.

W marcu odbędzie się kolejne spotkanie nauczycieli, w Turcji. Podczas spotkania przedstawić będzie trzeba pracę uczniów, komiksy, rysunki oraz fotoksiążkę.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę naszego projektu: https://www.facebook.com/2018culturalheritage/

Opracowała: Aleksandra Paczoska