Święto Niepodległości – 100 rocznica

Z okazji 100 rocznicy uzyskania przez Polskę Niepodległości cała społeczność naszej szkoły uczestniczyła w uroczystości patriotycznej dnia 9 listopada 2018r.

Przy dźwiękach werbli, w towarzystwie pocztu sztandarowego, na ta okoliczność specjalnie utworzony poczet flagowy, uroczyście wciągnął na maszt flagę biało- czerwoną. Wszyscy odśpiewali cztery zwrotki hymnu narodowego.

Druga część uroczystości odbędzie się dn. 13.11.2018r.- będzie to uroczysty apel w formie prezentacji multimedialnej, połączonej z montażem słowno – muzycznym.
Uroczystości przygotowali: Jolanta Serkowska, Mateusz Iwanowski, Katarzyna Ropel, występowała klasa Va i chór szkolny.

Opracowała: Katarzyna Ropel