Szkolne Koło Pierwszej Pomocy

Dnia 6 października 2018 roku w Szkole Podstawowej im ks. dr Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie odbyło się pierwsze spotkanie Szkolnego Koła Pierwszej Pomocy. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Łącznie około 30 osób miało możliwość ćwiczyć pod okiem ratowników KPP oraz instruktora Pana Mariusza Wesołowskiego, który jest również nauczycielem uczącym w naszej szkole.

Uczestnicy dowiedzieli się jak istotne jest udzielanie pierwszej pomocy. Nauczyli się również oceny stanu osoby poszkodowanej, prowadzenia wywiadu SAMPLE, ułożenia osoby poszkodowanej w pozycji bezpiecznej oraz podstawowych zabiegów resuscytacyjnych z użyciem AED. Na koniec zajęć mieli możliwość zobaczyć pokaz przygotowany przez ratowników.

Spotkania koła będą odbywały się cyklicznie, zawsze w soboty. Nie jesteśmy wtedy zbytnio ograniczeni czasowo. Każdy uczestnik ma możliwość doskonalenie swoich umiejętności w małych grupach – ratownicy KPP są do naszej dyspozycji.

Ideą naszej działalności jest propagowanie pierwszej pomocy. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem szkoleniowym (fantomy, AED, materiały opatrunkowe, apteczki, deski ratownicze). W planach mamy zorganizowanie wyjść i wycieczek tematycznych, zawodów wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych, wolontariat, pokazy edukacyjne dla dzieci, działania rówieśnicze. Ponadto dla młodzieży zaangażowanej w działalność koła chcemy zaproponować Letnią Szkołę Młodych Ratowników, czyli wyjazdowe warsztaty kompetencyjne.

Chcemy również rozpropagować idee kół w innych szkołach naszej gminy. Oferując szkolenia dla nauczycieli i uczniów. Tworząc sieć wymiany doświadczeń i przekazując sprawdzone metody dydaktyczne. Liczymy również na zaangażowanie i kreatywność innych nauczycieli prowadzących zajęcia czy to w ramach przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa, czy w ramach kół zainteresowań.

Opracował: Mariusz Wesołowski