Szkoły w Gminie Żukowo dzielą się doświadczeniem

Szkoły podstawowe w Borkowie, Niestępowie i Skrzeszewie przygotowały projekt integracyjno-edukacyjny dla klas ósmych. Inicjatorem przedsięwzięcia jest pani Ewa Płotka, dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. dr Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie. Wraz ze Stefanem Kryścińskim dyrektorem z Niestępowa i Józefem Belgrau dyrektorem z Borkowa oraz społecznościami trzech szkół rozpoczęła wdrażanie projektu Wyjazdy edukacyjne aktywizujące młodzież przygotowującą się do egzaminu ósmoklasisty. W ramach tej inicjatywy nauczyciele i uczniowie przygotowują wspólne warsztaty przedmiotowe, które co miesiąc odbywają się kolejno w każdej ze szkół.

Wstępem do wspólnej pracy są zawsze gry i zabawy integracyjne wyłaniające grupy robocze złożone z przedstawicieli różnych szkół. Na pierwszym spotkaniu w Skrzeszewie młodzież, w ramach zajęć matematycznych, zgłębiała liczby wymierne, potęgi oraz pierwiastki. W Niestępowie uczniowie badali zawiłości akcji i złożoność postaci w Panu Tadeuszu, Zemście, Kamieniach na szaniec i Opowieści wigilijnej. Spotkanie w Borkowie sprawdzało umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Młodzież analizowała phrasal verbs i ich zmienność znaczeniową. Następnie zaopatrzona w tablety i smartfony wykonała anglojęzyczne plakaty reklamowe wybranych ośrodków wypoczynkowych.

Wśród głównych celów projektu są: wymiana dobrych praktyk szkolnych, wymiana doświadczeń nauczycieli, integracja międzyszkolna grup młodzieżowych, rozwijanie kreatywności uczniów z zastosowaniem metod aktywizujących, motywowanie uczniów do dalszej edukacji i zdobycia zawodu.

Obecna klasa ósma stoi przed bardzo trudnym zadaniem. Mimo że sama składa się z dwóch roczników tzw. reformy sześciolatków, to jeszcze u bram szkół średnich i zawodowych spotka się z absolwentami ostatniego rocznika gimnazjum. Tym bardziej wszelkie zdobywanie dodatkowych doświadczeń i umiejętności okazać się może szczególnie cenne.

Opracował: Józef Belgrau