VIII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

Dnia 10 maja 2013 roku odbył się w naszej szkole VIII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny. Testy ortograficzne rozwiązywali uczniowie z klas IV, V i VI ze Szkół Podstawowych z: Borkowa, Leźna, Przyjaźni i Skrzeszewa.

Komisja w składzie: Jolanta Reszka (SP Skrzeszewo), Wioletta Licbarska – Kramp (SP Borkowo), Małgorzata Żółkiewska (SP Leźno), Dorota Rudnik – Pestka (SP Przyjaźń) przyznała ex aequo
I miejsce: ucz. kl. VI Magdalenie Zielinskiej ze SP w Skrzeszewie i ucz. kl. IV Klaudii Żołnowskiej ze SP w Przyjaźni
II miejsce zajęła ucz. kl. VI Zuzanna Dagiel ze SP w Borkowie
III miejsce zdobył ucz. kl. IV Kacper Pruszyński ze SP w Borkowie,
a IV miejsce ex aequo zajęli: ucz. kl. VI Dominik Belgrau ze SP w Borkowie i ucz. kl. VI Kinga Kreft ze SP w Leźnie

Przyznano 3 wyróżnienia:
ucz. kl. IV Natalii Zarach ze SP w Skrzeszewie
ucz. kl. VI MateuszowiCiszek ze SP w Skrzeszewie
ucz. kl. IV Jakubowi Kałuzińskiemu ze SP w Leźnie

W konkursie wzięło udział 19 uczniów. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, a ich opiekunowie podziękowania za przygotowanie do konkursu.

Konkurs zorganizowała i przeprowadziła nauczycielka języka polskiego
Jolanta Reszka