Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze w Szymbarku

Dnia 26 kwietnia 2018r uczniowie klas IV – VII wzięli udział w Wiosennych Warsztatach Przyrodniczych w Szymbarku. Są to warsztaty ekologiczne, podczas których dzieci miały okazje rozwijać swoje umiejętności obserwacji otoczenia, orientacji w środowisku, podnosiły poziomu wiedzy przyrodniczej oraz poznały rolę owadów zapylających w ekosystemie, ich ochrona w dobie chemizacji rolnictwa i zmian klimatycznych.

Przed wyprawą do lasu odbył się konkurs na najlepsze przebranie za gatunek dziko żyjącego owada zapylającego. Uczennice: Angelika S., Barbara W., Dominika W. wykonały przepiękne przebrania i zajęły I miejsce.

Po powrocie z zajęć terenowych odbył się kolejny konkurs na wykonanie hotelu dla owadów zapylających, gdzie również nasi uczniowie wykazali się pomysłowością i otrzymali nagrody: I miejsce: Alicja Ż., Adam K., Wiktoria K., wyróżnienie: Oskar K., Angelika S., Dominika W. Odbyły się także zawody sportowe, gdzie Alicja Ż., Adam K., Patryk P. zajęli III miejsce. Po poczęstunku zadowoleni wróciliśmy do szkoły. VIII Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze w Szymbarku uważamy za bardzo pouczające i udane.

Opracowała: Irena Czaja