WYJAZDY EDUKACYJNE AKTYWIZUJĄCE MŁODZIEŻ PRZYGOTOWUJĄCĄ SIĘ DO SPRAWDZIANU ÓSMOKLASISTY

Szkoła Podstawowa im.ks.dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie realizuje projekt

pt.” WYJAZDY EDUKACYJNE AKTYWIZUJĄCE MŁODZIEŻ PRZYGOTOWUJĄCĄ SIĘ DO SPRAWDZIANU ÓSMOKLASISTY

W ramach projektu nawiązano współpracę ze Szkołami z Gminy Żukowo:

    • Szkołą Podstawową im. Więźniów Obozu Stutthof z Niestępowa

    • Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II z Borkowa

Będą odbywały się cykliczne zajęcia warsztatowe w szkołach, nastąpi wymiana między szkołami opracowanych materiałów rozwijających umiejętności kluczowe matematyczne i językowe.

Zakres treści z matematyki opracowuje SP Skrzeszewo,

z języka polskiego – SP Niestępowo i języka angielskiego – SP Borkowo

Dnia 30 października 2018 r. odbył się pierwszy wyjazd edukacyjny z zakresu matematycznego – liczby wymierne, potęgi, pierwiastki

Głównym celem projektu jest:

1. Rozwijanie umiejętności kluczowych uczniów matematycznych oraz językowych

2. Wymiana doświadczeń nauczycieli

Cele szczegółowe:

1. Integracja grup rożnych środowisk młodzieżowych spoza środowiska szkolnego.

2. Wymiana dobrych praktyk szkolnych

3. Rozwijanie kreatywności uczniów z zastosowaniem metod aktywizujących

4. Angażowanie uczniów do nauki wzbudzające motywację w perspektywie dobrego przygotowania do dalszej edukacji w zdobywaniu zawodu

Opracowała: Ewa Płotka