Wyniki Gminnego Konkursu Technicznego pt.: „Pani Wiosna”

Dnia 26 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Skrzeszewie odbyła się Gala Gminnego Konkursu Plastycznego pt. ,,Pani Wiosna’’. Koordynatorem konkursu była Ilona Wenta. Celem konkursu było :
– rozbudzanie wyobraźni dzieci i wrażliwości estetycznej;
– promocja dzieci uzdolnionych artystycznie , prezentowanie ich twórczości;
-propagowanie wiedzy o tematyce wiosennej;
-czerpanie radości dzieci z efektów własnych działań twórczych;
-wspieranie twórczości dziecięcej;
-integracja szkół Gminy Żukowo.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięło udział 17 wykonawców z 7 placówek szkolnych Gminy Żukowo. Konkurs Gminny poprzedziły Konkursy wewnątrz szkolne w naszej szkole wzięło w nim udział 12 młodych artystów .Zdobywcy pierwszych miejsc przeszli do etapu gminnego. Prace techniczne były wykonane w trzech kategoriach uczniowie klas I , II , III.
Wszystkich zaproszonych gości do nasze szkoły powitała pani Ewa Płotka , dyrektor szkoły.

Szczególne słowa skierowała do dzieci w których wyraziła ogromne uznanie dla pięknych i pomysłowych prac ,które wykonali młodzi artyści.
Potem nadszedł moment na który z niecierpliwością wszyscy czekali , ogłoszenie wyników konkursu. Dyrektor szkoły wręczyła nagrody i dyplomy zdobywcom I, II i III miejsca oraz dzieciom których prace wyróżniono w konkursie gminnym.

Wyniki przedstawiają się następująco:

UCZNIOWIE KLAS I

I miejsce- Maria Pruszyńska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przyjaźni

II miejsce- Jessica Walkusz Szkoła Podstawowa im. ks. dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie

III miejsce – Aleksandra Wiczling Szkoła Podstawowa im. Remusa w Glinczu;

III miejsce – Julia Szymanowska Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie

Wyróżnienie: Wiktoria Groth Szkoła Podstawowa im. Jana Trepczyka w Miszewie;

Wyróżnienie: Marta Wenzerska Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie

Wyróżnienie: Lena Kido Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie.

UCZNIOWIE KLAS II

I miejsce – Damir Nowak Szkoła Podstawowa im. Jana Trepczyka w Miszewie;

I miejsce –Krzysztof Miedzianowski Szkoła Podstawowa im. Jana Trepczyka w Miszewie;

II miejsce –Karol Gurski Szkoła Podstawowa im. Więźniów Obozu Stutthof w Niestępowie

III miejsce – Wiktoria Kwidzińska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie

Wyróżnienie: Julia Kamińska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie

Wyróżnienie: Zuzanna Nikel Szkoła Podstawowa im. Remusa w Glinczu;

Wyróżnienie: Martyna Trepczyk Szkoła Podstawowa im. Więźniów Obozu Stutthof w Niestępowie

Wyróżnienie: Amelia Zarach Szkoła Podstawowa im. ks. dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie

Wyróżnienie: Zofia Zarzycka Szkoła Podstawowa im. ks. dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie

UCZNIOWIE KLASA III

Wyróżnienie: Maria Nowicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie

Wszystkie wykonane prace wystawione są w naszej Szkole od dnia 26 marca 2019 roku. Autorzy nagrodzonych prac otrzymali nagrody i dyplomy, które zostały wręczone 26.03.2019r. o godzinie 9:30. Dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom, szkołom, nauczycielom za staranne, pomysłowe i pełne wyobraźni prace.

Zapraszamy za rok.

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa im. ks. dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie

Dyrektor Szkoły Ewa Płotka

Ilona Wenta

Opracowała: Ilona Wenta