Zaduszkowa Oktawa

Święto 1 listopada i oktawa Święta Zadusznych co roku staje się szczególną okazją do odwiedzenia grobu, w którym spoczywa dziedzic Paweł Sychowski – krewny  ks. dr. Stanisława Sychowskiego – patrona naszej szkoły. Samorząd Uczniowski w składzie Agata Kołodzińska, Dawid Miszk i Artus Gros wraz z opiekunem – Moniką Łajming złożyli 3 listopada br. na grobie rodzinnym w Żukowie symboliczne kwiaty i zapili znicz chcąc uczcić pamięć jednego  z najwybitniejszych kapłanów diecezji chełmińskiej i polskich działaczy narodowych Pomorza Nadwiślańskiego pod panowaniem pruskim, ks. Stanisława Sychowskiego.

Przypadająca w przyszłym roku 90-ta rocznica śmierci naszego patrona na pewno będzie wspaniałą okazją do odwiedzenia rzeczywistego grobu ks. Sychowskiego, który spoczął na cmentarzu parafialnym  w Byszewie. Co roku podczas konkursu wiedzy o patronie przypominamy Jego dokonania i wielkie poświęcenie dla polskiego narodu, które stanowią wzór godny naśladowania.

Tekst: Monika Łajming