Zbiórka dla podopiecznych schroniska Promyk w Gdańsku


W dniach od 21 października do 21 listopada 2019 roku świetlica szkolna wraz z uczennicami z klasy VIII ( Wiktorią Kołodzińską, Oliwią Dębowską oraz Kariną Rosołowską) przeprowadziła zbiórkę karmy oraz innych potrzebnych artykułów dla bezdomnych zwierząt ze schroniska „Promyk” w Gdańsku.

Uczniowie oraz Rodzice okazali dużą wrażliwość i troskę o los zwierząt. Odzew na akcję przerósł oczekiwania organizatorów.

DZIĘKUJEMY

Opracowała: Małgorzata Białek